Lopar > Destinacija > Lopar > Flora i fauna

Lopar - Flora i fauna
Lopar - Flora i fauna
Lopar - Flora i fauna
Lopar - Flora i fauna
Lopar - Flora i fauna
Lopar - Flora i fauna
Lopar - Flora i fauna
Lopar - Flora i fauna
Lopar - Flora i fauna
Lopar - Flora i fauna
Lopar - Flora i fauna
Lopar - Flora i fauna
Lopar - Flora i fauna

Otok Rab jedan je od najzelenijih otoka na Jadranu, te je većim dijelom prekriven borovim šumama i šumama hrasta crnike.

Flora poluotoka Lopara je izrazito raznolika jer se tu isprepliću kontinentalni i mediteranski uvjeti.  

Ovdje rastu brojne vrste samoniklog mediteranskog bilja, a od uzgojnih kultura valja spomenuti vinovu lozu, maslinu, smokvu, krumpir i rajčicu.

 Biljke poluotoka i veće koncentracije vrsta flore konstantno se označavaju unutar projekta Transverzala botana kojeg je pokrenula TZO Lopar u suradnji s Općinom Lopar, Primorsko – goranskom županijom, Javnom ustanovom "Priroda" te Istraživačko – razvojnim centrom Rab.

Od životinjskih vrsta, osim domaćih životinja, ovdje se najčešće sreću zec, kunić, fazan, te neke ptice grabljivice, a na obližnjem otoku Grguru i krupna divljač poput jelena lopatara i srne.

Često se u akvatoriju Lopara mogu sresti skupine delfina, uvijek spremne za igru i zabavu.