Lopar > Info > Obavijesti


OBAVIJEST ZA IZNAJMLJIVAČE 

Obavještavamo sve iznajmljivače s područja TZO Lopar da će se dana 21.04.2018. (SUBOTA) s početkom u 20,00 sati u prostorijama DVD-a Lopar održati

ZBOR IZNAJMLJIVAČA

sa slijedećim dnevnim redom:      

1. Osnivanje Udruge iznajmljivača obiteljskog smještaja;     
2. Novosti za iznajmljivače (Inspektorat, Ured za gospodarstvo, osiguranje turista…)     
3. Pripremne aktivnosti za nadolazeću turističku sezonu (Općina Lopar, TZO  Lopar, Lopar Vrutak)     
4. Razno.

URED TZO LOPAR

 

TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE LOPAR

raspisuje

N A T J E Č A J

za najam šatora dana 10.02.2018. i 13.02.2018. u svrhu organiziranja kulturno-zabavnog programa povodom karnevalskih događanja u Loparu.

Šator je veličine 300 m2 (30x10m) i ima priključke za struju, rasvjetu, 20 kompleta klupa i stolova, barske stolove, te binu veličine min. 15m2.

TZO Lopar u suradnji sa Općinom Lopar osigurava lokaciju, šator sa navedenom opremom, priključak struje, sanitarni čvor, prijavu skupa, te redarsku službu.
Isto tako, TZO Lopar osigurati će glazbeni program za obje večeri, i to u subotu 10.02. Trio Nevera od 20,00-03,00 h, a u utorak 13.02. tamburaški sastav Bosutski bećari 22,00-02,30 h.

Obavezni uvjeti:

Jednoobrazna uniformiranost

Svi djelatnici uredno prijavljeni (mirovinsko, zdravstveno...)

Svi djelatnici sa sanitarnim iskaznicama (dostaviti preslike sanitarnih isk. djelatnika)

Logistička opremljenost Pristupačnost cijena hrane i pića (priložiti cjenike)

Početna cijena za obje večeri je 6.000,00 kn (2.000,00 kn za subotu i 4.000,00 kn za utorak)!
Svoje ponude molimo pismenim putem dostaviti u Ured TZO Lopar najkasnije do 24.01.2018. do 10,00 h, kada će Povjerenstvo izvršiti javno otvaranje ponuda i izabrati najpovoljnije ponude.

Natječaj se objavljuje na oglasnim pločama i web stranici TZO Lopar.

 

Lopar, 16.01.2018. URED TZO LOPAR

 

 

UR.BROJ:1.2-3/17.
Lopar, 18. rujna 2017. godine  Temeljem Odluke Turističkog vijeća Turističke zajednice općine Lopar, sa sjednice održane dana 18.09.2017. godine, Ured Turističke zajednice općine Lopar raspisuje

JAVNI POZIV

za podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja Turističke zajednice općine Lopar

I

Objavljuju se uvjeti i rok za podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja Turističke zajednice općine Lopar povodom obilježavanja 20. godišnjice rada i to:

-Počasni član  Turističke zajednice općine Lopar
Počasnim članom Turističke zajednice općine Lopar može se proglasiti sadašnji ili bivši član TZO Lopar koji je svojim radom i djelovanjem značajno pridonio napretku i ugledu TZO Lopar kao i cjelokupnom razvoju turizma na području TZO Lopar.?

-Priznanje Turističke zajednice općine Lopar za doprinos u razvoju turizma na području TZO Lopar (za institucije)
Priznanje se dodjeljuje institucijama koje su svojim radom i djelovanjem pridonijeli razvoju turizma na području TZO Lopar i promociji destinacije Lopar, bilo u suradnji sa TZO Lopar, bilo samostalnim djelovanjem.

-Priznanje Turističke zajednice općine Lopar za doprinos u razvoju turizma na području TZO Lopar (za udruge)
Priznanje se dodjeljuje udrugama s područja Općine Lopar koje su svojim radom i djelovanjem pridonijeli razvoju turizma na području TZO Lopar i promociji destinacije Lopar, bilo u suradnji sa TZO Lopar, bilo samostalnim djelovanjem.

-Priznanje Turističke zajednice općine Lopar za doprinos u razvoju turizma na području TZO Lopar (za pojedince)
Priznanje se dodjeljuje pojedincima s područja Općine Lopar koje su svojim radom i djelovanjem pridonijeli razvoju turizma na području TZO Lopar i promociji destinacije Lopar, bilo u suradnji sa TZO Lopar, bilo samostalnim djelovanjem.

II

Pravo na predlaganje osoba za dodjelu javnih priznanja Turističke zajednice općine Lopar imaju članovi Turističke zajednice općine Lopar, građani, udruge građana, te druge fizičke i pravne osobe.

III

Javno priznanje može se dodijeliti i posthumno, uz suglasnost članova obitelji.Javno priznanje koje se dodjeljuje posthumno, kao i ono koje nije uručeno za života, predaje se članovima obitelji.

IV

Prijedlog za dodjelu javnog priznanja Turističke zajednice općine Lopar podnosi se u pisanom obliku.
Pisani prijedlog za dodjelu javnog priznanja TZO Lopar obvezno sadrži sljedeće podatke:

 • ime i prezime, odnosno naziv podnositelja prijedloga,
 • prebivalište ili sjedište podnositelja prijedloga,
 • osobno ime ili naziv institucije, udruge ili pojedinca na koju se prijedlog odnosi uz navođenje osnovnih podataka 
 • naziv javnog priznanja i područje za koje se podnosi prijedlog, te isti moraju biti potpisani od ovlaštene osobe i ovjereni pečatom (ukoliko ga predlagatelj ima). 
 • obrazloženje prijedloga odnosno postignuća i doprinosa radi kojih se predlaže dodjela javnog priznanja Turističke zajednice općine Lopar.

 

Na zahtjev, podnositelj prijedloga dužan je dostaviti i dodatne informacije. 

V

Nepotpuni i nepravovremeni prijedlozi neće se razmatrati. 

VI

Prijedlozi za dodjelu javnih priznanja s obrazloženjem  dostavljaju se poštom na adresu  TZO Lopar, Lopar 284, 51281 Lopar, s naznakom “Za dodjelu javnih priznanja  TZO Lopar” ili osobno u Ured TZO  Lopar, zaključno do 24. rujna 2017. godine. 

VII

Dobitnike javnih priznanja odabrati će Turističko vijeće a biti će proglašeni na svečanoj sjednici Turističke zajednice općine Lopar povodom obilježavanja 20. obljetnice rada. Priznanja uručuje  predsjednik Turističke zajednice općine Lopar.   

TZO LOPAR
Josip Borić, predsjednik

Obavijesti

TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE LOPAR 

raspisuje 

N A T J E Č A J 

za najam nosača za reklamni LED ekran u svrhu boljeg informiranja turista i posjetitelja  destinacije Lopar

 

Nosač je dimenzija 440 x 230 cm, utemeljen je, a za njega je osiguran i priključak za struju.

Ponuditelj se obavezuje postaviti LED ekran površine  min. 10m2 i staviti ga u funkciju najkasnije do 15.06.2017. godine.

Ponuditelj je dužan sa gospodarskim subjektima prioritetno s područja Općine Lopar, a nakon toga i spodručja otoka Raba, sklopiti ugovore o promotivnim uslugama putem LED ekrana.

Svoje ponude molimo pismenim putem dostaviti u Ured TZO Lopar najkasnije do 05.06.2017. kada će Povjerenstvo izvršiti javno otvaranje ponuda i izabrati najpovoljniju ponudu.

Natječaj se objavljuje na oglasnim pločama Općine Lopar i web stranici TZO Lopar.

Lopar, 25.05.2017. URED TZO LOPAR

 

 

 

Turistička zajednica općine Lopar raspisuje 

N A T J E Č A J

za primanje na rad na neodređeno vrijeme s probnim radom u trajanju od šest (6) mjeseci na radnom mjestu

KNJIGOVOĐA - KONTER


Kandidat mora ispunjavati sljedeće uvjete:

1. najmanje IV. stupanj stručne spreme društvenog smjera

2. najmanje jedna godina (1) radnog iskustva na odgovarajućim poslovima (knjigovodstvo, računovodstvo)

3. poznavanje rada na PC-u i osnovnog informatičkog znanja


OPIS POSLOVA:

- obavlja knjigovodstvene poslove u Zajednici

- vodi evidencije i statističke podatke utvrđene zakonom i drugim propisima

- radi na pripremi materijala i dokumenata za sjednice tijela Zajednice

obavlja računovodstvene i pripremne poslove financijskog izvješća i financijski godišnjih planova, te je odgovorna i nadležna prigodom revizijskih poslova

- obavlja i druge poslove po nalogu direktora Turističkog ureda.


Natječaj traje do 03.05.2017. g. a kandidati potrebnu dokumentaciju koja potvrđuje gore navedene uvjete sa životopisom i ostalim znanjima i vještinama koje posjeduju mogu dostaviti osobno u Ured TZO Lopar ili poštom sa naznakon “za natječaj”.

Odluku o izboru kandidata po završenom natječaju donosi Povjerenstvo imenovano od strane TV TZO Lopar na sjednici održanoj 24.04.2017. i to na temelju uvida u dokumentaciju, te usmenog i pismenog anketiranja.

 Lopar, 25.04.2017.                                                    TZO LOPAR

                                                                                 Marin Mušćo, direktor Ureda

 

 

OBAVIJEST EKO AKCIJA

 „NEKA ŠKOLJI BUDU BOLJI 2017.“

 Obavještavamo sve udruge s područja TZO Lopar, iznajmljivače, nositelje koncesijskih odobrenja i sve ostale mještane da će se dana 08.04.2017. (SUBOTA) od 8,30 do 13,00 sati održati tradicionalna eko akcija čišćenja priobalja i podmorja "NEKA ŠKOLJI BUDU BOLJI 2017.". 

Zborno mjesto za "Samorčane" je na Melu, a za "Sajužane" na Lučici. Sa sobom molimo ponijeti alat (grablje, lopate, kariole, kosilice...). 

Završni domjenak organizirati će se u Lučici u 13,30 sati.

Unaprijed se zahvaljujemo na odazivu!

 URED TZO LOPAR

 

TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE LOPAR 

raspisuje 


N A T J E Č A J

 
za najam šatora dana 25.02.2017. i 28.02.2017.  u svrhu organiziranja kulturno-zabavnog  programa povodom karnevalskih događanja u Loparu.
Šator je veličine 300 m2 (30x10m) i ima priključke za struju, rasvjetu, 10 kompleta klupa i
stolova, barske stolove, te binu veličine min. 15m2.
TZO Lopar u suradnji sa Općinom Lopar osigurava lokaciju, šator sa navedenom opremom, priključak struje, sanitarni čvor, prijavu skupa, te redarsku službu.
Obavezni uvjeti:    Jednoobrazna uniformiranost              Svi djelatnici uredno prijavljeni (mirovinsko, zdravstveno...)              Svi djelatnici sa sanitarnim iskaznicama (dostaviti preslike sanitarnih isk. djelatnika)              Logistička opremljenost   Pristupačnost cijena hrane i pića (priložiti cjenike)
Dodatni uvjeti:   Glazbeni program 25.02.2017. od 20,00 do 02,00 h te 28.02.2017. od 18,00 do 04,00 h             (Kvaliteta ponuđenog programa imati će presudni utjecaj na odabir ponuđača!).
Svoje ponude molimo pismenim putem dostaviti u Ured TZO Lopar najkasnije do 10.02.2017. do 10,00 h,  kada će Povjerenstvo izvršiti javno otvaranje ponuda i izabrati najpovoljnije ponude.
Natječaj se objavljuje na oglasnim pločama i web stranici TZO Lopar.


Lopar, 03.02.2017. URED TZO LOPAR

 

Lopar,  22.04.2016.

Urbr: 04-4.1.-7/2016.

Na temelju članka 3. i članka 4. Zakona o boravišnoj pristojbi (NN 152/08, 59/09, 97/13, 158/13, 30/14), Turističko vijeće TZO Lopar donosi

O D L U K U

o stavljanju van snage svih odluka o oslobađanju plaćanja od boravišne pristojbe.

OBRAZLOŽENJE:

Turističko vijeće TZO Lopar je shodno Zakonu o boravišnoj pristojbi prije 2008. g. donosilo Odluku o oslobađanju od plaćanja boravišne pristojbe za dugogodišnje stalne goste koji su svojim djelovanje doprinjeli razvoju turizma i promociji destinacije Lopar.

Obzirom da aktualni Zakon o boravišnoj pristojbi više ne pruža takvu mogućnost, od 2008. nadalje nije bilo novih Odluka o oslobađanju od plaćanja boravišne pristojbe, a naputak Hrvatske turističke zajednice je da se donesene odluke stave van snage.

Obzirom da se aktualne dugogodišnje stalne goste nagrađuje plaketom, nalaže se direktoru da se osobama čije se Odluke o neplaćanju boravišne pristojbe stavljaju van snage također dodjeli plaketa za dugodišnju vjernost i doprinos u razvoju turizma na području Općine Lopar.

 

                                                                       Predsjednik TZO Lopar

                                                                       Alen Andreškić

 

TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE LOPAR 

raspisuje 

N A T J E Č A J 

za najam šatora dana 03.09.2015. u svrhu organiziranja kulturno-zabavnog  programa.

Šator je veličine 800 m2 (40x20m) i ima priključke za struju, rasvjetu, 60 kompleta klupa i

stolova, te binu veličine min. 20m2.

TZO Lopar ishoduje koncesijsko odobrenje za obavljanje djelatnosti, a najmoprimac je dužan  

prijaviti skup, osigurati redarsku službu, te do 04.09.2016. do 12,00 sati očistiti šator radi daljnjeg 

programa.

Uvjeti:  Jednoobrazna uniformiranost

              Svi djelatnici uredno prijavljeni (mirovinsko, zdravstveno...)

              Svi djelatnici sa sanitarnim iskaznicama (dostaviti preslike sanitarnih isk. djelatnika)

              Logistička opremljenost 

  Pristupačnost cijena hrane i pića (priložiti cjenike)

 

Svoje ponude molimo pismenim putem dostaviti u Ured TZO Lopar najkasnije do 15.07.2016. kada će Povjerenstvo izvršiti javno otvaranje ponuda i izabrati najpovoljnije ponude.

Natječaj se objavljuje na oglasnim pločama i web stranici TZO Lopar.

 

Lopar, 04.07.2016. URED TZO LOPAR

TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE LOPAR 

raspisuje  

N A T J E Č A J  

za pružanje ugostiteljskih usluga u šatoru Melak povodom blagdana Male Gospe, 08.09.2016..

Šator je veličine 800 m2 (40x20m) i mogu se dodijeliti najviše 3 pozicije, s time da je početna

cijena za svaku poziciju 25.000,00 kn. Šator ima priključke za struju, rasvjetu, 60 kompleta klupa i

stolova, binu, osiguran je program 20,00 – 04,00  (KUD San Marino + gostujući KUD, Pučki 

pjevači Lopar, glazbeni bend) zaštitarska služba.... Isto tako TZO Lopar prijavljuje javni skup u 

MUP-u i ishoduje koncesijsko odobrenje za obavljanje djelatnosti.

Istog dana održati će se i koncert poznate hrvatske estradne zvijezde u neposrednoj blizini šatora i 

 to od 23,00-01,00 h, te će  biti  postavljena  4  ugostiteljska  pulta  za  točenje  pića.  Početna  cijena  

 za  svaki  pult je 5.000,00 kn.

Organizator će ugovorom definirati distributere piva, vode i vina.

 

Uvjeti:  Jednoobrazna uniformiranost osoblja

              Svi djelatnici uredno prijavljeni (mirovinsko, zdravstveno...)

              Svi djelatnici sa sanitarnim iskaznicama (dostaviti preslike sanitarnih isk. djelatnika)

              Logistička opremljenost (roštilji, friteze, frižideri...)

  Pristupačnost cijena hrane i pića (priložiti cjenike)

Svoje ponude molimo pismenim putem dostaviti u Ured TZO Lopar najkasnije do 15.07.2016. kada će Povjerenstvo izvršiti javno otvaranje ponuda i izabrati najpovoljnije.

Natječaj se objavljuje na oglasnim pločama i web stranici TZO Lopar.

 

Lopar, 04.07.2016. 

 


URED TZO LOPAR

TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE LOPAR

 

 

raspisuje

 

 

N A T J E Č A J

za najam nosača za reklamni LED ekran u svrhu boljeg informiranja turista i posjetitelja destinacije Lopar.

Nosač je dimenzija 440 x 230 cm, utemeljen je, a za njega je osiguran i priključak za struju.

Ponuditelj se obavezuje postaviti LED ekran i staviti ga u funkciju najkasnije do 18.07.2016. godine.

Ponuditelje je dužan sa gospodarskim subjektima prioritetno s područja Općine Lopar, a nakon toga i spodručja otoka Raba, sklopiti ugovore o promotivnim uslugama putem LED ekrana.

Svoje ponude molimo pismenim putem dostaviti u Ured TZO Lopar najkasnije do 01.07.2016. kada će Povjerenstvo izvršiti javno otvaranje ponuda i izabrati najpovoljnije ponude.

Natječaj se objavljuje na oglasnim pločama Općine Lopar i web stranici TZO Lopar.

 

Lopar, 15.06.2016. URED TZO LOPAR

 


 

OBAVIJEST ZA IZNAJMLJIVAČE

Obavještavamo sve iznajmljivače s područja TZO Lopar da će se dana 16.03.2016. (SRIJEDA) s početkom u 18,00 sati u prostorijama DVD-a Lopar održati


ZBOR IZNAJMLJIVAČA

sa slijedećim dnevnim redom:

 

1. Izvješće Ureda TZO Lopar za 2015. godinu;

2. Izvješće o odrađenim aktivnostima u 2016. godini

(priprema turističke sezone)

3. Informacije i novosti za iznajmljivače

(turistička članarina, eVisitor…)

4. Razno.                                                                           URED TZO LOPAR

 

 

Općina Lopar, Lopar 289a, zastupana po mr.sc. Alenu Andreškiću, načelniku

TZO Lopar, Lopar 284, Zastupana po bacc.oec. Marinu Mušću, direktoru

(u daljnjem tekstu zakupodavci)

 

raspisuju

 

N A T J E Č A J

 

ZA DAVANJE U ZAKUP JAVNIH WC-a S MOGUĆNOŠĆU NAPLATE

 

 

Zakupodavci daju u zakup 2 javna WC-a (Livačina i Park Kapić) s mogućnošću naplate koji moraju biti u funkciji od 14.05.2016. do 18.09.2016.

WC se mogu dati u zakup skupno ili pojedinačno.

Zakupoprimac se obavezuje čistiti i održavati WC-e kako bi se osiguralo njihovo konstantno i neometano korištenje dnevno od 10,00 – 19,00 sati (u vrijeme fešti ili drugih događanja i duže).

Zakupoprimac može naplaćivati korištenje WC-a, a dužan je osigurati potrošni materijal.

Zakupodavci se obvezuju podmirivati utrošak vode i el. energije.

Javni WC-i se daju u zakup na rok od 1 godine.

Početna cijena iznosi 1.000,00 kn za svaki WC, uz gore navedene obveze.

Sve ostale obaveze sa odabranim zakupoprimcem usluga biti će precizirane ugovorom.

 

Razmatrati će se ponude koje stignu pisanim putem najkasnije do 21.03.2016. do 14,00 sati u Ured TZO Lopar, a javno otvaranje ponuda biti će 22.03.2016.

 

 

U Loparu, 04.03.2016.

 

 

OPĆINA LOPAR TZO LOPAR

Alen Andreškić, načelnik Marin Mušćo, direktor

 

 

Općina Lopar, Lopar 289a, zastupana po mr.sc. Alenu Andreškiću, načelniku 

i

TZO Lopar, Lopar 284, Zastupana po bacc.oec. Marinu Mušću, direktoru

(u daljnjem tekstu zakupodavci)

 

raspisuju

 

N A T J E Č A J

ZA DAVANJE U ZAKUP PLAŽNIH TUŠEVA S MOGUĆNOŠĆU NAPLATE

Zakupodavci daju u zakup 4 plažna tuša s mogućnošću naplate koje zakupoprimac najkasnije do 27.04.2016. mora staviti u funkciju (Livačina, Borići, ZRC i Mel).

Zakupoprimac se obavezuje servisirati i održavati tuševe kako bi se osiguralo njihovo konstantno i neometano korištenje.

Zakupoprimac se obavezuje na svaki tuš vidljivo istaknuti tel. broj (kontakt) osobe zadužene za servisiranje, te svaki kvar otkloniti najkasnije u roku od 1h (osim ako se radi o većem kvaru).

Tuševi se daju u zakup na rok od 1 godine.

Zakupodavci se obavezuju podmirivati troškove vode za predmetne tuševe.

Početna cijena iznosi 1.000,00 kn za sve tuševe uz gore navedene obveze.

Sve ostale obaveze sa odabranim zakupoprimcem usluga biti će precizirane ugovorom.

Razmatrati će se ponude koje stignu pisanim putem najkasnije do 21.03.2016. do 14,00 sati u Ured TZO Lopar, a javno otvaranje ponuda biti će 22.03.2016.

 

U Loparu, 04.03.2016

 

OPĆINA LOPAR TZO LOPAR

Alen Andreškić, načelnik Marin Mušćo, direktor

 

OBUSTAVA PROMETA NA LINIJI VALBISKA - LOPAR

Promet na državnoj trajektnoj liniji broj 338 Valbiska - Lopar zbog radova u trajektnoj luci Lopar privremeno se obustavlja od ponedjeljka 1. veljače 2016. godine zaključno do  nedjelje 17. travnja 2016. godine. 

TZ LOPAR


Turistička zajednica otoka Raba i Turistička zajednica općine Lopar objavljuju

POZIVNI I JAVNI NATJEČAJ

za organizaciju novih manifestacija na otoku Rabu u 2016. godini.

Natječajem se želi potaknuti i pokrenuti nove projekte koji će privući posjetitelje na otok Rab i produljiti turističku sezonu, te povoljno utjecati na lokalno gospodarstvo i povećanje ukupnog turističkog prometa otoka Raba.

Poziv je upućen agencijama koje su se dokazale kao uspješni organizatori manifestacija u RH, a otvoren je za sve koji smatraju da mogu ponuditi atraktivan projekt i udovoljavaju kriterijima.

Projektne upute kao i kriteriji za ocjenjivanje ponuda nalaze se u briefu, odnosno mogu se preuzeti na ___________

Prijave je potrebno dostaviti u digitalnom obliku (PPT, PDF ili sl.) na sljedeću adresu: info@rab-visit.hr 

Prijava se smatra potpunom ako uključuje prezentaciju projekta koja sadržajno obuhvaća sve elemente navedene u projektnom zadatku, te dokumente i preporuke koji potvrđuju navode o statusu i uspješnosti agencije, odnosno organizatora. Nepotpune prijave bit će isključene iz natječaja.

Jedan organizator može poslati više prijava, ukoliko želi kandidirati više projekata,

 

Rok za slanje prijava je 22.01.2016. 

Odluka o odabiru će biti donesena do 01.02.2016. U slučaju potrebe, moguće su pozivne konzultacije/prezentacije, te će konačna odluka biti donesena nakon toga, a najkasnije do 12. 02. 2016.

Ocjenjivanje ponuda vrši Komisija sastavljena od 7 članova (direktori ureda TZ, predstavnici lokalne uprave i marketing konzultanti). 

Više informacija o otoku Rabu potražite na www.rab-visit.hr, a eventualne dodatne upite uputite na luka.percinic@rab-visit.com

NAPOMENE

 • Organizator natječaja se obvezuje sve prijedloge tretirati jednako, te poštovati autorska prava.

 • Organizator natječaja jamči da prijavljeni projekti koji neće biti odabrani neće biti eksploatirani (konceptualno, sadržajno, vizualno).

 • Organizator natječaja se obvezuje javno objaviti odabrane projekte (ponuđač, naziv projekta i ukupno osvojen broj bodova), a svim ponuđačima s kvalificiranim projektima dostaviti tablicu s pripadajućim bodovima.

 • Ured turističke zajednice na raspolaganju je za podršku i suradnju oko realizacije projekta, no organizator mora biti spreman samostalno odraditi projekt, neovisno o angažmanu zaposlenika ureda TZ.

 

TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE LOPAR odlukom Turističkog vijeća od 17.07.2015. godine

raspisuje

N A T J E Č A J

za pružanje ugostiteljskih usluga u šatoru Melak povodom blagdana Male Gospe, 08.09.2015..

Šator je veličine 800 m2 (40x20m) i mogu se dodijeliti najviše 3 pozicije, s time da je početna

cijena za svaku poziciju 25.000,00 kn. Šator ima priključke za struju, rasvjetu, 60 kompleta klupa i

stolova, binu, osiguran je program 20,00 - 04,00 (Giuliano + grupa Blitz), zaštitarska služba.... Isto tako TZO Lopar prijavljuje javni skup u MUP-u i ishoduje koncesijsko odobrenje za obavljanje djelatnosti.

 

Uvjeti: Jednoobrazna uniformiranost

Svi djelatnici uredno prijavljeni (mirovinsko, zdravstveno...)

Svi djelatnici sa sanitarnim iskaznicama (dostaviti preslike sanitarnih isk. djelatnika)

Logistička opremljenost (roštilji, friteze, frižideri...)

Pristupačnost cijena hrane i pića (priložiti cjenike)

Svoje ponude molimo pismenim putem dostaviti u Ured TZO Lopar najkasnije do 01.08.2015. kada će Povjerenstvo izvršiti javno otvaranje ponuda i izabrati najpovoljnije.

 

Natječaj se objavljuje na oglasnim pločama i web stranici TZO Lopar.

Lopar, 20.07.2015. URED TZO LOPAR

 

OBAVIJEST ZA IZNAJMLJIVAČE

Obavještavamo sve iznajmljivače s područja TZO Lopar da će se dana25.11.2014. (UTORAK) s početkom u 18,00 sati u prostorijama DVD-a Lopar održati

 

ZBOR IZNAJMLJIVAČA

sa slijedećim dnevnim redom:

 

1. Izvješće Ureda TZO Lopar za IX/2014. godinu;

2. Korisne informacije za iznajmljivače;

3. Obavijest o Danima otovrenih vrata obiteljskog smještaja;

4. Razno;

 

URED TZO LOPAR

Marin Mušćo, direktor

Svim turističkim djelatnicima otoka Raba

Predmet: Obavijest o pilot projektu Hrvatske turističke zajednice i Ministarstva Turizma Republike Hrvatske - PPS 2014.


Poštovani,

u sklopu pilot projekta Hrvatske turističke zajednice i Ministarstva Turizma Republike Hrvatske - PPS 2014. pred i posezona, Turistička zajednica grada Raba i Turistička zajednica općine Lopar uključile su se u projekt zajedno sa klasterom kojeg još čine Krk i rivijera Crikveničko Vinodolska.

Da bi destinacije mogle aktivno sudjelovat u projektu i iskoristiti pogodnosti koje ovaj projekt nosi, moraju ispuniti zadane uvijete:

U razdoblju posezone treba biti osigurana raspoloživost sljedeće temeljne ponude na destinaciji:

 

-     poslovna aktivnost/otvorenost najmanje 50% hotelskih objekata na destinaciji (mjereno brojem kreveta)

-     poslovna aktivnost/otvorenost najmanje 10% ostalih smještajnih kapaciteta na destinaciji (mjereno brojem kreveta)

-     poslovna aktivnost/otvorenost najmanje 50% ugostiteljske ponude iz skupine «Restorani» (restoran, pizzeria, bistro, slastičarnica i dr.) i skupine «Barovi» (caffe bar, pivnica, konoba, disco club, noćni klub i dr.)

-     poslovna aktivnost/otvorenost najmanje 50% prodavaonica trgovine na malo (hrana, piće, kozmetika, novine, odjeća, obuća, ljekarne i dr.)

-     poslovna aktivnost/otvorenost najmanje po jedne poslovnice uslužnih djelatnosti (banka, mjenjačnica, pošta, frizerski salon)

-     poslovna aktivnost/otvorenost javnih kulturnih i drugih ustanova (ako postoje na destinaciji)

 

U razdoblju posezone treba biti osigurana raspoloživost dodatnih sadržaja na destinaciji i to:

 

-     događanja koja ne ovise o vremenskim prilikama

-     sportski/rekreacijski sadržaji

-     ostala ponuda na destinaciji (izleti, tematske radionice i dr.).

 

Shodno gore navedenom Turističke zajednice otoka Raba će svatko za svoje područje potpisati izjave sa svima sudionicima turističke ponude, a koji će sudjelovati u ovom pilot projektu do 28. kolovoza 2014.

Odabranim destinacijama koje će sudjelovati u pilot projektu za posezonu 2014. godine i koje će u propisanim rokovima zadovoljiti opće i posebne uvjete Javnog poziva, HTZ će osigurati veću tržišna vidljivost/prepoznatljivost za ciljane segmente kroz:

-     dodjelu oznake „PPS destinacija“

-     članstvo u nacionalnom PPS klubu

-     isticanje „PPS destinacija“ na posebnoj PPS podstranici na web portalu HTZ-a

-     organiziranje posebnih prezentacija za tour operatore i turističke agencije

-     organiziranje posebnih studijskih putovanja za novinare i agente

-     organiziranje posebne PPS komunikacijske kampanje (PR, offline i online marketing)

-     ostale marketinške/tržišne aktivnosti HTZ-a

O B A V I J E S T

Poštovani,

svjesni sve većih potreba za novim znanjima i informacijama kako što bolje pripremiti sezonu, Turistička zajednica grada Raba i Turistička zajednica općine Lopar organiziraju:

 

INFORMATIVNO EDUKACIJSKU RADIONICU

 

u četvrtak, 10. travnja, od 18 do 20 sati u kongresnoj dvorani Hotela Padova.

Predavanja su namijenjena svima koji žele spremno dočekati sezonu i kroz radionice se informirati  kako se što bolje pozicionirati, kako iskoristiti Internet u svrhu što boljeg oglašavanja kako bi nas gosti lakše pronašli i odabrali, kako osuvremeniti booking za privatni smještaj i biti efikasniji te kako zadovoljiti današnje goste i kako saznati što oni očekuju od nas.

PROGRAM RADIONICE: 

18:00 – 18.15  Pozicioniranje otoka Raba, dir. Ureda TZG Raba, Nedjeljko  Mikelić

18:15 – 18:45  Uloga interneta u turizmu danas, direktorica tvrtke za savjetovanje u marketingu i turizmu „ Mone sale“ d.o.o. , Marina Đukanović

18:45 – 19:00 Suvremeni  način promocije i bookinga za privatni smještaj, voditelj

Marketinga TZG Raba, Luka Perčinić

19:00 – 19:30 Kvaliteta usluge u turizmu, direktorica istraživačke agencije

 „Heraklea“, Sanja Gomuzak,

19.30 -  19.45 Internet u turizmu – snimanje, virtualne šetnje i sl. „ Arbona“ d.o.o. ,

 Dario Ivče

 

Sudjelovanje je besplatno a prijaviti se u Ured Turističke zajednice.

 

Veselimo se zajedničkom radu i druženju!

 

                                                                                  VAŠA TURISTIČKA ZAJEDNICA

OBAVIJEST ZA IZNAJMLJIVAČE

Poštovani iznajmljivači,

Ured TZO Lopar Vas još jednom poziva da se uključite u projekt standardizacije obiteljskog smještaja na Kvarneru "KVARNER FAMILY". 

"Kvarner Family" je projekt koji je pokrenula Primorsko-goranska županija, a provedbu prepustila Turističkoj zajednici Kvarnera u suradnji s turističkim zajednicama – članicama. Riječ je o sustavu standarda i mjerila kojima se želi stvoriti nova osnova za povezivanje nositelja obiteljskog smještaja. "Kvarner Family" je nadopuna postojećem sustavu kategorizacije s ciljem povećanja konkurentnosti i razine kvalitete apartmana, soba, kampova ili kuća koje iznajmljujete.  

Ovim projektom želimo unaprijediti ponudu obiteljskog smještaja naše županije i pomoći Vam u povećanju kvalitete usluge i konkurentnosti.

Ciljevi i očekivani učinci projekta "Kvarner Family":

 • povećanje kvalitete turističke ponude obiteljskog smještaja,
 • postizanje bolje tržišne prepoznatljivosti,
 • pojačana promocija obiteljskog smještaja, posebice u elektroničkim medijima,
 • organizacija zajedničkih programa edukacije i pokretanje zajedničkih programa obuke.

U projekat se mogu uključiti svi iznajmljivači koji smatraju da zadovoljavaju kriterije, a prijaviti se mogu najkasnije do 31.03.2014. godine u Ured TZO Lopar.

Nakon ispunjavanja Prijavnog lista i isteka roka za prijavu, Povjerenstvo će obići prijavljena domaćinstva i provjeriti zadovoljavaju li kandidati kriterije za oznaku "Kvarner Family".

Za one koji zadovolje kriterije biti će upriličena svečana dodjela tabelica, o čemu će biti pravovremeno obavješteni.

 

Unaprijed se zahvaljujemo na uključivanju u projekt!

 

                                                                                                          Ured TZO Lopar

                                                                                                          Marin Mušćo, direktor