Lopar > Turistička ponuda > Manifestacije > Folklorni nastupi

Folklorni nastupi

Lopar - folklorni nastupi
Lopar - folklorni nastupi
Lopar - folklorni nastupi
Lopar - folklorni nastupi
Lopar - folklorni nastupi

Tradicionalne plesove tanac i pojku uz zvukove pučkog puhačkog glazbala, miha, više puta tijekom sezone turisti mogu gledati u nastupima loparskog Kulturno - umjetničkog društva "San Marino".